Marja van der Linden 

vanaf dat ik een potlood kon vasthouden had ik al een passie voor tekenen en schilderen. Gelijktijdig met de studie Pedagogische Academie in Rotterdam sloot ik met goed resultaat de studie Tekenen I af. Gedurende mijn carriere als lerares op basisscholen in Nederland, de VS en Japan volgde ik altijd cursussen om mijn talent verder te ontwikkelen. Terug in Nederland besloot ik mij vanaf 2003  volledig aan de kunst te gaan wijden en volgde de opleiding voor beeldend kunstenaar aan de Wackers Academie in Amsterdam. Mei 2008 voltooit  met een unanieme beoordeling door de jury. In het examenjaar werd ik begeleid door Sam Drukker. Ook volgde ik een masterclass in Florence aan de Florence Academie of Art.

Inspiratiebron is kleur, de verscheidenheid, kleurintensiteit, variatie in kleurcombinaties in bijzondere composities. Het kunstwerk het resultaat van een geslaagde zoektocht.   Het werk straalt rust uit, en ook emotie.

Het reizen door verschillende landen en continenten met ontmoetingen overal ter wereld leidt tot verschillende onderwerpen. Zoals de prachtige zeer oude deuren met sloten in Yemen. En ook dichtbij in het vastleggen van dat ene moment uit het leven om ons heen, de natuur, bloemen.

 

 

Marja van der Linden (1956, Vlaardingen)

since I could hold a pencil I had a passion for drawing and painting. Simultaneously with the study Pedagogische Academy in Rotterdam, I concluded successfully the course Drawing 1 . During my career as a teacher in primary schools in the Netherlands, the USA and Japan, I always took courses to further develop my talents. Back in the Netherlands in 2003, I decided to fully devote to the arts and was trained as an artist at the Wackers Academy in Amsterdam. Finished in May 2008 with first honors . In the final year I was supervised by Sam Drukker. I also attended a master class in Florence at the Florence Academy of Art.

Inspiration is color, and diversity, color intensity, variation in color combinations for special compositions. The artwork is the result of a successful search. The work radiates calm, and emotion.

Traveling through different countries and continents with encounters around the world leads to different subjects. Such as the very beautiful old doors with locks in Yemen. And nearby in capturing that one moment in life around us, nature, flowers.